Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krysař

Autor: Viktor Dyk- významný český básník, prozaik, dramatik, publicista, kritik, překladatel a politik

                           - jeden z představitelů v generaci buřičů

                           - v dílech se soustředil na zobrazení rozporu mezi ideálem a skutečností

Literární druh: epika

Literární žánr: novela

Literární směr: novoklasicismus

Časoprostor: hanzovní městečko Hammeln, čas není známý

Kompozice: chronologická

Postavy: Krysař- tajemný samotář, vzbuzuje v lidech strach a neklid, miluje Agnes

             : Agnes- mladá a krásná, miluje Krysaře, ale má milence Kristiána

             : Sepp Jörgen- chudý a těžkopádný rybář

             : Dlouhý Kristián- milenec Agnes, touží po dědictví a lepším životě, miluje Agnes

             : Gottlieb Frosch- truhlář, konšel, neschopní dodržet slib, chamtiví

             : Bonifác Strumm- krejčí, konšel, neschopní dodržet slib, chamtiví

             : Magister Faustus z Wittenberka- cizinec, který má určité schopnosti

Téma: život krysaře, který má vyhubit všechny krysy v Hammeln a dostat svou odměnu

Motiv: tuláctví, láska, pomsta, kritika, touha, sobectví a zesměšnění lidských vlastností

Námět: německá pověst o krysaři z Hammelnu, z roku 1284

Myšlenka díla: kvůli lásce se dokážeme změnit a bez lásky se nedá žít; krysy značí zkaženost lidí a nemluvně značí nezkaženost lidí; lhostejnost k neštěstí druhých a touha po lepším životě

Umělecké prostředky: archaismus, přechodníky, er-forma, přímá řeč, personifikace, řečnické otázky, slova citově zabarvená, dialogy, monology a spisovný jazyk

Obsah: Krysař přichází do hanzovního městečka Hammeln, kde nabídne své služby za odměnu. Konšelové souhlasí, tak krysař vyvede všechny krysy z města, ale konšelové nedodrží slib.

Krysař se seznámí s Agnes a zamilují se do sebe.  Poté se prochází ulicemi a seznámí se se Seppem Jörgenem.

O několik dní později se krysař vydal do hospody „ U Žíznivého člověka“, kde se rozhodl připomenout konšelům jejich slovo. Konšelové se vymlouvali, tak jim krysař pohrozil a odešel za Agnes.

Ráno se rozhodl, že opustí Hammeln. Vydal se na horu Koppel a navečer se chtěl vrátit do města, ale brána byla zavřená.

Dalšího dne se vydal do hospody, kde na něj čekal cizinec, magister Faustus z Wittenberka. Měl schopnosti, ale viděl je jen on. Když zmizel, krysař odešel k Agnes domů.

Agnes stála mezi dveřmi, tak chladná a bezradná. Po chvíli začala křičet, ať ji někdo zabije. Krysař měl z toho špatný pocit. Agnes mu řekla, ať odejde, ale krysař nemohl, tak Agnes začala naléhat a krysař tak učinil.

K Agnes přišla její matka a vyprávěla jí pohádku „O hoře Koppel a o sedmihradské zemi.“ Matku to tak unavilo, že ji Agnes musela dokončit. Poté se rozhodla jít na horu Koppel a rozloučila se s matkou.

Krysař ji hledal a našel pouze její matku, která zešílela a řekla mu, že Agnes šla do země sedmihradské. Krysař hned věděl, že je konec, jelikož mu tu pohádku Agnes také vyprávěla. Krysař se rozhodl, podle slov Agnes, že zapíská na píšťalu vší silou.

Ozval se mocný zvuk, který následovalo celé město, kromě Seppeho. Krysař je vedl na horu Koppel, kde se před nimi otevřela propast, brána do země sedmihradské, do které všichni vstoupili i krysař.

Sepp Jörgen zůstal sám v pustém Hammeln, proto následoval zvuk píšťaly, ale najednou uslyšel pláč nemluvněte. Sepp nevěděl co s ním, tak ho vzal sebou. Když byli u propasti, přerušil ho znovu pláč nemluvně, a proto se otočili zády a šel hledat ženu, která se o nemluvně postará.