Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chrám Matky Boží v Paříži

Autor: Victor Hugo

literární druh a žánr: epika, historický román, psáno prózou

časoprostor: středověká Paříž v roce 1482, kdy vládl Ludvík XI., Notre-Dame, Dvůr divů, Gréve – náměstí

téma: nenaplněná láska mezi ošklivým Quasimodem a překrásnou Esmeraldou

motiv: tragická smrt, nešťastná láska, oddanost, popis tehdejší společnosti, tajuplnost

námět: -

kompozice, vyprávěcí způsoby: er-forma, psáno chronologicky, tragický konec

hlavní postavy + stručná charakteristika: QUASIMODO – znetvořený, osamělý, zamilovaný zvoník v Chrámu Matky Boží – kvůli jeho povolání ohluchl, sirotek, plachý, působí strašidelně a zle, ovšem uvnitř je velmi citlivý a pro lásku schopný zemřít, vrah

ESMERALDA – překrásná cikánská tanečnice, má kozu Džali, vydělává si předváděním různých kousků se svou kozou, zpěvem a tancem, má tmavé vlasy, nosí šperky a červené šaty

KLAUDIUS FROLLO – kněz, vychoval Quasimoda, pohledný, ale zlý a hrubý, velmi vzdělaný

PHOEBUS – lučištník, byl milován Esmeraldou, on její opravdovou lásku pouze využil a zahrával si s ní

PETR GRINGOIRE – básník, Esmeralda ho zachránila před šibenicí

jazykové prostředky: přímá řeč, spisovný jazyk, ale objevuje se i nespisovná mluva, převážně dialogy, řečnické otázky, metafory, anafory, apostrofy

myšlenka díla: zobrazuje tehdejší život v Paříži, krom šlechty poukazuje i na život zlodějů, žebráků a celkově prostého lidu, poukazuje na rozvrstvení tehdejší společnosti a na větší práva bohatých, ukazuje vnitřní krásu navenek nehezkých lidí a naopak

děj: Hlavní linie vyprávění se soustředí především na postavu fyzicky zohaveného, jednookého a hluchého hrbáče Quasimoda, v kterém okolní svět vidí ztělesnění zla. Jako malého sirotka se ho ujal kněz Frollo. V dospělosti se z něj stal zvoník Chrámu Matky Boží. Jednou před Chrámem tančila krásná cikánka Esmeralda, Frollo se do ní zamiloval a Quasimodo ji chtěl z věrnosti a lásky ke svému pěstounovi unést. Únos se nezdařil, Esmeralda byla zachráněna důstojníkem Phoebem, do něhož se poté zamilovala a Quasimodo byl veřejně potrestán na pranýři. Frollo ze žárlivosti zraní Phoeba, uteče a Esmeralda se domnívá, že Phoebus zemřel. Je neprávem z činu obviněna a hrozí jí poprava. Quasimodo ji v den popravy tajně unese a skrývá v Chrámu, kde jí vyzná dlouho skrývanou lásku. Frollo pomocí tuláků a žebráků a jejich útoků získá Esmeraldu, kterou přemlouvá, aby se stala jeho milenkou. Ta jej odmítá a nakonec je popravena. Quasimodo shodí Frolla z chrámového balkónu a po smrti Esmeraldy záhadně zmizí. Po několika letech jsou v jejím hrobě nalezena dvě těla, z nichž ženskou kostru objímá kostra mužská. Quasimodo Esmeraldu natolik miloval, že zvolil dobrovolnou smrt v jejím objetí. Základní protipóly tvoří střet dobra a zla.

literárně historický kontext: najdeme zde prvky jak romantismu, tak také prvky realistické